Welcome to our community.

In this community, you can submit ideas, vote on existing ideas, or add comments.

To submit an idea, please click the Submit New Idea button at the top of the navigation sidebar. You will then be asked to add a title and choose a campaign for the new idea. You will also have the option to add tags to the idea. To vote on an idea, simply click the up or down arrows to the right of the idea title/description. And to add a comment, click in the box below the idea.

If you would like to see all ideas created with a specific tag, you can click on the word or phrase via the tagcloud in the navigation sidebar area under "What we're discussing". You can also view ideas sorted by Campaigns from the right navigation area. To return to this page, click the All Ideas link.

Economie en ondernemen

Werken belonen, de jobkorting verdubbelen voor iedereen

Ook de volgende jaren moeten alle werkende Vlamingen kunnen rekenen op een jobkorting. Die wordt bovendien geleidelijk verstrekt. Tegen het einde van de legislatuur moet het bedrag verdubbeld zijn tot 500 of 600 euro per werkende Vlaming. Waarom? Om jobs te behouden moeten we de loonkosten voor de bedrijven laag houden, door er voor te zorgen dat de werknemer zoveel mogelijk aan zijn loon overhoudt. Daarnaast wordt het ...more »

Submitted by (@info00)
Add your comment

Voting

5 votes
Active

Onderwijs en vorming

Onderwijs beter afgestemd op de arbeidsmarkt, inleefstages vanaf 16

Het is uitermate belangrijk dat het secundair onderwijs onder handen wordt genomen. Eerder gebeurde dit al met het basisonderwijs en het hoger onderwijs. Waarom? Vooral het technisch en beroepsonderwijs kampen met een imagoprobleem. Het zou al een hele stap in de goede richting zijn, wanneer het technisch en het beroepsonderwijs beter aansluiten met wat het bedrijfsleven verwacht en verlangt. Dit kan door het onderwijsprogramma ...more »

Submitted by (@info00)
Add your comment

Voting

4 votes
Active

Economie en ondernemen

Investeren in innovatie, op vlak van onderwijs én economie

Stilstaan is achteruitgaan, een aloud economisch principe. Daarom moeten we werken aan vernieuwing, om ervoor te zorgen dat wij in Vlaanderen vooruitgaan en niet ter plaatse blijven trappelen. Investeren in innovatie op scholen moet ervoor zorgen dat volgende generaties up-to-date blijven met de nieuwste technieken, zodat wij aan de top van de wereld blijven. Niet alleen op vlak van knappe koppen, maar ook de anderen ...more »

Submitted by (@info00)
Add your comment

Voting

3 votes
Active

Gezin

Kinderopvangplaatsen bijcreëren en fiscaal nog interessanter maken

Open VLD wil het aantal plaatsen in de kinderopvang in de komende legislatuur optrekken tot 120.000. zelfstandige initiatieven moeten kunnen rekenen op een betere ondersteuning. Het statuut voor de onthaalouder moet worden versterkt. Om kinderopvang meer betaalbaar te maken wil Open VLD de fiscale aftrek voor kinderopvang optrekken van 11,20 euro naar 20 euro. Open VLD wil het aanbod aan flexibele kinderopvang uitbreiden. ...more »

Submitted by (@info00)
Add your comment

Voting

2 votes
Active

Onderwijs en vorming

Leerplicht verlagen tot 3 jaar, zo raakt niemand achterop

Gelijke startkansen beginnen in de kleuterklas. Daarom willen we de leerplicht voor kleuters verlagen tot de leeftijd van 3 jaar. Waarom? Iedereen moet gelijke startkansen hebben, door vroeger in een klasgroep te zitten wordt de integratie van kinderen van andere origines bevordert. Ze leren sneller de Nederlandse taal, zodat het tempo in de latere jaren niet vertraagd wordt door anderstaligen. Het is ook ideaal om sneller ...more »

Submitted by (@info00)
Add your comment

Voting

2 votes
Active

Gezin

Een verdere verlaging van registratierechten bij de aankoop van een woning

Een eigen woning is voor veel mensen de belangrijkste bezitting. Een eigen woonst verschaft zelfstandigheid en financiële zelfredzaamheid. Open VLD wil daarom dat het verwerven net zo goed als het behouden van een eingen woning centraal blijft staan in het woonbeleid. Fiscale voordelen en premies geschraagd door een duurzame logica hebben reeds bewezen het eingenaarschap te stimuleren. Tegen het einde van de legislatuur ...more »

Submitted by (@info00)
Add your comment

Voting

2 votes
Active

Energie en leefmilieu

Geen milieutaksen, wel milieuvriendelijkheid fiscaal belonen

We kiezen resoluut voor de groene economie ... Bedrijven die investeren in ecologische innovatie kunnen rekenen op ecosubsidies. Tegen het einde van de legislatuur moet Vlaanderen bij de koplopers horen op het vlak van ecologische innovatie. Ecologische oplossingen kunnen onze exportproducten worden. De overheid moet bij het gunnen van overheidsopdrachten maximaal de mogelijkheden van innovatief en ecologisch aanbesteden ...more »

Submitted by (@info00)
Add your comment

Voting

1 vote
Active

Varia

Laat de handelaars zelf hun eigen openingsuren kiezen

Handelaars moeten zelf volledig kunnen beslissen hoeveel dagen en uren per week ze geopend zijn. Als zij naar hun mening genoeg personeel kunnen inschakelen om hun zaak draaiende te houden, moeten zij de kans hebben om open te zijn wanneer ze willen, zolang ze willen. Zo kan de handelaar zijn uren beter naar de klanten richten.

Submitted by (@info00)
Add your comment

Voting

1 vote
Active

Mobiliteit

Minder lange files door het invoeren van spitsrijstroken

Heel wat mensen uit Boutersem gebruiken de E40 om naar hun werk te rijden. Ze kennen dan ook, net als ik, het probleem van iedere dag tweemaal in de file te staan. Een keer om naar het werk te gaan, een keer om naar huis te gaan. File kan het best omschreven worden als gelijktijdig te veel auto’s op te weinig plaats. Het vraagt dan ook niet veel denkwerk om te weten dat meer ruimte een verademing kan zijn voor heel wat ...more »

Submitted by (@info00)
Add your comment

Voting

0 votes
Active